ร่วมแรง…สร้างความเข้าใจ…

by MrChoke

อ่านแล้วช่วยกันลงชื่อ (ด้วยความเข้าใจและสมัครใจ)

Click เพื่ออ่าน

รู้เท่าทันเทคโนโลยี แบบ พอเพียง อย่าให้เป็นเมืองขึ้นทางเทคโนโลยี!!