คิดถึงศรีตรัง

by MrChoke

ถนนหลังอุทยานวิทยาศาสต์มีต้นศรีตรังอยู่หลายต้น ช่วงนี้กำลังออกดอก เห็นแล้วคิดถึงมหา’ลัยจัง กินข้าวเสร็จเลยแวะไปถ่ายเล่นสักนิด

“คิดถึงจังศรีตรังบาน  ชูตระการทานแดดจ้า

สีบลูอยู่คู่ฟ้า  ศรีสง่าข้าคำนึง

กิจตนสำคัญรอง กิจเพื่อนพ้องต้องเป็นหนึ่ง

ปรัญญายังตราตรึง ยิ่งคิดถึงศรีตรังบาน…”

16/02/57

ฅนควน