อาลัยแด่เพื่อน

by MrChoke

อาลัยแด่เพื่อนป้อมผู้ล่วงลับ

หลับนะเพื่อน