NLC X

by MrChoke

ยินดีตอนรับทุกท่านเข้าสู่เวที

“การแข่งขันระบบปฏิบัติการลินุกซ์แห่งประเทศไทย”

โดยในปี พ.ศ. 2552 นี้ ได้ทำการจัดการแข่งขันขึ้นเป็น ครั้งที่ 10

เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ ถึง 28 สิงหาคม ศกนี้

เข้าสู่ NLC10

คลิ๊ก

แล้วพบกันในวันสอบแข่งขันรอบแรกนะครับ
ตารางงานที่เกียวกับ NLC10 ดูผ่าน google calendar ติดตามได้จาก
http://www.google.com/calendar/embed?src=2icp2uertrnb8d2ecdfd4dhe5g%40group.calendar.google.com&ctz=Asia/Bangkok