ให้ความรู้สึกดีๆ..คงมีความรู้สึกดีๆ กลับมานะ

by MrChoke

เป็นความรู้สึกดีๆ ที่ไม่ใช่ชั่วครั้งชั่วคราว มันรู้สึกอย่างนั้นจริงๆ คงได้ความรู้สึกดีๆ กลับมาไม่ใช่ความรู้สึกดูถูก หรือ เสื่อมศัทธากลับมา…

ถ้าไม่ใช่ให้ผ่านเลย เหมือนลมที่พัดผ่าน
ถ้าหากใช่แม้มันไม่นานอย่าผ่านพ้น โดยที่ไร้คุณค่า….