หัวใจละเหี่ย

by MrChoke

หัวใจละเหี่ย
มาลีฮวนน่า

…บางครั้ง หัวใจละเหี่ย เหนื่อยท้อแท้นั่งเศร้าคนเดียว
หนทางยาวไกลหนทางยาวไกล ก้าวไปคนเดียว
โลกนี้มันสับสน ผู้คนผู้สร้าง เยื้อแย่งปิดเส้นทาง เส้นทางที่เดิน
ย้อนมองกันบ้างไหม เหนื่อยล้ากันเท่าไร
กี่ครั้งที่คุณ น้ำตาไหลออกมา
บางครั้งหัวใจสะอื้น เหนื่อยสุดฝืนสะอื้นคนเดียว
ขอเพียงหนึ่งเดียว คือใจของเธอ
เพียงเพื่อปลอบโยนคนที่เดียวดาย

…โลกนี้มันสับสนผู้คนผู้สร้าง เยื้อแย่งปิดเส้นทาง
เส้นทางที่เดิน ย้อนมองกันบ้างไหม เหนื่อยล้ากันเท่าไร
กี่ครั้งที่คุณน้ำตาไหลออกมา

บางครั้งหัวใจสะอื้นเหนื่อยสุดฝืนสะอื้นคนเดียว
ขอเพียงหนึ่งเดียวคือใจของเธอเพียงเพื่อปลอบโยนคนที่เดียวดาย