ปิด…

by MrChoke

ปิด…เธอเองหรือเปล่าที่ปิด?

 

ปิด…อยากให้ใครเค้าเปิดเธอนะเปิดหรือยัง?

 

ปิด…เธอลองเคาะหรือยัง ?

 

ปิด…? ดูตัวเราว่าเปิดแค่ไหนก่อนที่ให้คนอื่นเค้าเปิด..

.

บางที่ใจเราเองก็ได้มั้งที่มัวรั้งรอ..