ได้โปรด..

by MrChoke

ก่อนนี้เรามักร้องขอสิ่งต่างๆ ไม่ว่าจากคนที่เรารัก หรือ สิ่งที่เรามองไม่เห็น..
 
 "ดาวจ๋าได้โปรดให้เขารับรู้…"
 
มาวันนี้มองกลับไปเราร้องขอสิ่งเหล่านั้นเพื่ออะไร? เราพยายามแล้วหรือยัง? ต่อแต่จากนี้ไปเราจะร้องขอ สองมือ สองเท้า และ ใจดวงนี้ ว่า
 
"ได้โปรดเดินต่อไปเพื่อหยิบยื่นสิ่งดีๆ ให้แก่กันเถิด…"
 
 
 
 
 
เฉดสีบ่งบอกอารมณ์ แววดาบ่งบอกความรู้สึก