เสียงจากดิน…ถึงฝากฝั่งฝัน

by MrChoke

บนถนนแห่งความฝัน..

ฉันเรียนรู้มันว่าเสียงเรียกร้องจากความต้องการมันยิ่งใหญ่เกินกว่าสองมือของฉันรับได้…

เสียงจากจิตมันแผดร้องก้องไกลกว่าสองหูฉันจะรับได้…

ภาพแห่งความฝันมันบรรเจิดเลิศเลอกว่าสองตาฉันแยกแยะออกจากความเป็นจริง…

กลิ่นแห่งร้อยรักทะลักเกินกว่าจมูกฉันต้านทาน

และความรู้สึกมันบริสุทธิ์เกินกว่าสองมือสองเท้าฉันยัดเยียดให้…

เดินยังเดินไม่เกินช่วงชีวิต ฉันจะหยุดเดินเมื่อเกินช่วงชีวิต…