ทดสอบกระจายเสียง…

by MrChoke

ตอนนี้ก็ทดสอบกระจายเสียงผ่านทาง MrChoke.org กันแล้วครับหัวเมืองน้อยใหญ่ต่างๆ ก็คงเข้าไปสวามิภักดิ์กันเร็วๆ นี้จะได้เป็นปึกแผ่นซะทีชีวิตเรา….