อดทนไว้…

by MrChoke
เห็นภาพนี้แล้วโดยส่วนตัวก็มองว่าน่ารักดี.. ถ้ามองลงไปอีกก็เหมือนกับการรอคอยอะไรบางอย่างด้วย ความตั้งใจ แน่วแน่ รอด้วยความอดทน..

อดทนไว้….เจ้าเหมียว!!