อิไซกูนิ…

by MrChoke

บทเพลงท้องถิ่นอีกเพลงที่ฟังแล้วให้ความหมายดีอีกเพลงที่ผมชอบคือเพลง “อิไซกูนิ” อย่าเพิ่งนึกว่าเป็นภาษาญี่ปุ่นนะครับ มันเป็นภาษาใต้ บ้านผมเองแฮะๆ แปลง่ายๆ ว่า “จะทำใมฉันละ” ประมาณว่าเรื่องของฉันอย่ามายุ่ง.. เนื้อร้องบางคำผมก็ให้ความหมายไม่ถูกเหมือนกันไม่แน่ใจว่าเป็นสร้อยหรือเป็นคำพูดจริงๆ เพราะท้องถิ่นใต้แต่ละที่พูดไม่เหมือนกัน… ลองอ่านเนื้อร้องข้างล่างดูครับ

บทเพลง อิไซกูนิ….
ศิลปิน ด้ามขวาน

จบละปริญญาโท โอ้โฮ.. ยังไม่มีสามี จบละปริญญาตรี มีลูกสามสี่คน

มันเกี่ยวอะไหรละไอ้พวกจากัวมีผัวหม้ายผัว เรื่องส่วนตัวกู จบตรีจบโท ก็มีความรู้ใช่หนักหัวสูไอ้พวกเสือกเมือง

จบปริญญาโทร โอ้โฮ.. ได้ทำงานดีๆ จบปริญญาตรีไม่เป็นกะหรี่แน่นอน

มันเกี่ยวอะไหรละไอ้พวกหัวอี กระหรี่หม้ายหรี่ศักดิ์ศรีของกู จบตรีจบโทก็มีความรู้ ใช่หนักหัวสูไอ้พวกเสือกเมือง

เอาได้เรียนเป็นหลัก ไอ้หย๊ะ… เรื่องรักไม่เคยรู้สึก อ่านๆ เขียนๆ ดึกๆ อะดึก อึดื่น คนไม่กล้าทัก…

มันเกี่ยวอะไรอ๊ะไอ้ะพวกจันทร์หวัน วันแต่ละวันมันไม่ทำไหร เรื่องของชาวบ้านมาจุ้นจ้านทำใม เรื่องของหัวใจ อิไซกูนิ

จบละปริญญาโท โอ้โฮ.. ยังไม่มีสามี จบละปริญญาตรี มีลูกสามสี่คน

เอาได้เรียนเป็นหลัก ไอ้หย๊ะ… เรื่องรักไม่เคยรู้สึก อ่านๆ เขียนๆ ดึกๆ อะดึก อึดื่น คนไม่กล้าทัก…

มันเกี่ยวอะไรอีะไอ้ะพวกจันทร์หวัน วันแต่ละวันมันไม่ทำไหร เรื่องของชาวบ้านมาจุ้นจ้านทำใม เรื่องของหัวใจ หมึงอิไซกูนิ

จบละปริญญาโท โอ้โฮ.. ยังไม่มีสามี จบละปริญญาตรี มีลูกสามสี่คน

จบละปริญญาโท โอ้โฮ.. ยังไม่มีสามี จบชั้นประถมสี่มีลูกเป็นขบวน

จบ…

ถ้าดูแล้วจะมีศัพท์แปลกหูอยู่ไม่กี่คำ เช่น พวกจันทร์หวัน คำนี้มาจาก พระจันทร์ กับ พระอาทิตย์ (หวัน –> ตะวัน) ตะวันออก จะเรียกหวันเอาะ หรือบางแห่งจะเรียก ประเอาะ ตะวันตก จะเรียก หวันตก หรือบางแห่งจะเรียก ประตก ความหมายก็ประมาณพวกที่ไร้สาระวันๆ ไม่ได้ทำอะไร ส่วนคำอื่นๆ น่าจะพอเข้าใจกันนะครับ ลองฟังตัวอย่างเพลงดูครับ “อิไซกูนิ