Misc

by MrChoke

ชีวิตผ่านรอบวันเกิดมาอีกปีแล้วละ แก่แล้วยังไม่มีอะไรดีๆ ในชีวิตมากนักแย่จัง ผ่านร้อนผ่านหนาวมาก็พอสมควรแลัวถ้าคิดกันที่ 60 ก็เกือบครึ่งชีวิตแล้วนะเรา ช่วงนี้วุ่นๆ ชีวิตมั่วๆ ยังไงไม่รู้เบื่อกับอะไรบางอย่างที่ยิ่งทำยิ่งไร้ค่า ฮ่าๆ ยังไม่หายอีกแฮะอาการนี้