ไอ้ใบ้

by MrChoke

ไอ้ใบ้
คำร้อง นิยม เอียดทวี
ศิลปิน มาลีฮวนน่า

คิดถึงไอ้ใบ้บ้างหม้าย
ถึงมันอิแหลงไม่ได้
แหลงได้มันคงจะบอก

ยังรักไอ้ใบ้เหลยหม้าย
เห็นน้องเงียบหาย
ไอ้ใบ้มันยังเฝ้าคอย

เสื้อลายที่น้องซื้อให้ ใบ้ยังจำได้
ใบ้เก็บเอาไว้ ไม่ได้ใช้สอย
คิดถึงน้องอยู่บ่อย บ่อย
สายลมหงอย หงอย
ล่องลอยไปตามลำคลอง

หยิบเสื้อที่น้องซื้อให้เอามาแนบกาย
ใบ้ยืนร้องให้ ฮือ.. ฮือ..