จันทร์เจ้าขา…

by MrChoke

นึกถึงเพลงสมัยเด็กๆ จันทร์เจ้าขา.. มาวันนี้ถ้าขอได้จริงๆ ผมอยากขอเวลาให้อะไรๆ มันได้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดี มีความสุขกันทุกฝ่าย ต่างคนต่างความคิด แต่มันสามารถใช้เวลาพิสูจน์กันได้ ผมใช้เวลามาอย่างสิ้นเปลืองโดยตลอด วันนี้จันทร์เจ้าขา ขอเวลาสักนิดเดียวจะได้ไหม ให้ใจของคนห่างไกลกลับมาใกล้กันเหมือนเดิม…..