เส้นขนาน…..

by MrChoke

ยังเจ็บคอไม่หายเจ็บมากขึ้นด้วยแฮะ ไอแล้วรำคาญไม่ชอบเลย ….

นั่งฟังเพลง เส้นขนาน ของ Bomp มาหลายรอบแล้ว ความหมายก็โอเค ฟังแล้วฟังอีก ทำให้นึกถึงเส้นตรงสองเส้น มันสามารถเป็นไปได้กี่แบบ ?

1. ออกจากจุดเดียวกันห่างกันออกไปเรื่อยๆ 
จนไม่สามารถเจอกันอีกต่อไป
2. มากจากที่แสนไกล วิ่งเข้าหากัน
    2.1 หยุดตรงจุดเดียวกัน
    2.2 เจอกันตรงจุดหนึ่ง แล้วห่างกันออกไปเหมือนข้อ 1
3. เส้นขนาน เส้นขนานไม่มีโอกาสได้่เจอและสัมผัสกัน 
แต่ยังเห็นกันตลอดไป 

อยากเป็นแบบไหนดี ?