หยุดการอัพเดทอันดามัน 5.5

by MrChoke

เหนื่องจากเครื่องสำหรับการพัฒนา linuxTLE มีจำกัด (1 เครื่องหลัก) จึงจำเป็นต้องหยุดสายการพัฒนาของ 5.5 เพื่อพัฒนารุ่น 8.0 และจะยังคงพัฒนา 7.x ต่อไปอีกระยะหนึ่งจนกว่าจะครบรอบการออกรุ่นถัดไป