Ubuntu: Firefox thai printing

by MrChoke

หลังจากทำ package firefox บน Ubuntu เรียบร้อยแล้วก็ได้ลองการพิมพ์ภาษาไทยออกทางเครื่องพิมพ์ด้วย โดยการติดตัง Xprint (xprt) ของ ubuntu เองลงไป ติดตั้งเสร็จก็ทำการ restart X ใหม่ให้มัน get ตัวแปลของระบบใหม่ทำให้ firefox รู้ว่ามีการติดตั้ง Xprint เมื่อเข้ามาเปิด firefox ทำการ print เว็บที่เป็นภาษาไทย ผลออกมาคือสามารถพิมพ์ออกมาได้อย่างสวยงามครับ ไม่จำเป็นต้องปรับแต่งใดๆ อีก

$ sudo apt-get install xprt

เมื่อสั่งพิมพ์ให้เลือกเครื่องพิมพ์ดังรูปนะครับ ของ ubuntu จะเริ่มที่ :64 ถ้าของ TLE จะเริ่มที่ :33

แค่นี้ก็สามารถพิมพ์ได้อย่างสบายแล้วละครับ โอ้ยอดมากเลย จอซ์จ

หมายเหตุ: ใช้ได้กับ firefox ที่ทำการ compile ด้วย –enable-xprint เท่านั้นนะครับ (package ของผมใช้ได้ทันที)