TLE’s Easter Egg

by MrChoke

พี่เทพเปรยๆ มาว่า เจอ Easter Egg ใน Open Source รวมถึงระลึกได้ว่าเคยได้ยินว่า TLE ก็มีด้วย.. จริงๆ แล้วเป็นแค่ Credit นะครับว่าขอบคุณใครบ้าง มันอาจจะไม่ครอบคลุมไปถ้วนทุกคน… :-) มีมาตั้งแต่ 5.0 เร่ือยมาครับ 7.0 ก็ยังมีอยู่แต่ไม่ยักกะมีใครหาพบแฮะ.. ใบ้ให้ก็ได้ครับ จะหาเจอถ้าคุณใช้ GNOME :-) รางวัลสำหรับคนตอบถูกได้เลี้ยงข้าวพี่เทพฟรี 1 มื้อครับ.. ลองหากันดูครับ