โปรดทิ้งฉันไว้ที่ปลายขอบฟ้า

by MrChoke

โปรดทิ้งฉันไว้ที่ปลายขอบฟ้า
คำร้อง ไพวรินทร์ ขาวงาม
ศิลปิน มาลีฮวนน่า


ทิ้งฉันไว้ที่ปลายขอบฟ้า
ทิ้งฉันไว้กับวันเวลา
ทิ้งฉันไว้ที่ปลายขอบฝัน
คืนวันมิอาจกลับมาที่เดิม
ขอบคุณที่เคยประคองขอบตุณ
ที่เคยร่วมฝันฝัน ฝันไปสู่ขอบฟ้า
ฟ้า ฟ้าที่เคยพร่างพราย
ฝัน ฝันที่แสนเสียดาย
สวรรค์ในวันนี้มันสลาย
สูญเสียเธอไปสูญเสียหัวใจดวงเดิม
ขอเธอจงโชคดีและพบสิ่งที่พอใจ
สุดทางรักนี้ต้องจางหาย
ต้องไกลจากไปจากกันจนวันสุดท้าย
ทิ้งฉันไว้ที่ปลายขอบฟ้า
ทิ้งฉันไว้กับวันเวลา
ทิ้งฉันไว้ที่ปลายขอบฟ้า
ทิ้งฉันไว้กับวันเวลา..