มีอะไรใหม่ใน Apt AowThai ?

by MrChoke

การ update ผ่าน Network CD-ROM หรือ Local disk สามารถทำได้โดยผ่าน APT บน AowThai จะชี้ไปยัง ftp.nectec.or.th เป็น site หลัก

มีอะไรใหม่ ?

  • การจัดการ /etc/apt/sources.list จะเปลี่ยนไปเป็น /etc/apt/sources.list.d แทน โดยจะแยก list เป็นส่วนได้ เช่น tle.list kitty.list
    • ข้อดีของการแยกแบบนี้คือ เราสามารถที่จะ update เป็นส่วนๆ ได้ เช่น จะ update เฉพาะ tle ก็เรียก

# apt-get update tle
ถ้าไม่ระบุ list ด้านหลังจะเป็นการ update ทั้งหมดครับ
ท่านสามารถใส่ list ใหม่ๆ เองได้ทันทีครับทดลองกันดู