Nautilus บน Aowthai

by MrChoke

เริ่มมีเสียงเสนอมาบ้างแล้วว่าอยากให้ Nautilus ทำงานแบบ browser mode เหมือนเดิม แทนที่จะเป็นแบบ Spatial ซึ่งจริงๆ แล้วแบบใหม่มันจะทำงานได้รวดเร็วขึ้นอย่างเห็นได้ชัด แต่ในมุมมองของ User หลายคนก็มองว่าเร็วก็จริงแต่ต้องใช้เวลาเยอะพอสมควรสำหรับการเรียนรู้ให้ทำงานได้คล่อง

โดยความเห็นในทีมก็ 50/50 ครับ อยากได้ความคิดเห็นจากหลายๆ ฝ่ายประกอบการตัดสินใจในการตั้งค่าเริ่มต้นให้ Nautilus ต่อไปครับ