การจัดการ pkgs devel

by MrChoke

วันนี้ rebuild ArnThai ใหม่เจอปัญหา link กับ libgtk-x11-2.0.la ไม่ได้ เพราะว่าปกติเวลาสร้าง rpm จะลบ .la ทิ้งเพราะไม่จำเป็นต้องใช้ก้ได้ ดังนั้นแนะนำว่าหากจะสร้าง rpm devel ก็ไม่จำเป็นต้องใส่ .la ไปด้วยครับ ลบทิ้งไปเลย