AowThai Base 01/07/2004

by MrChoke

วันนี้ได้ up gnome เป็น 2.6.2 แล้วครับ จริงๆ มันก็เป็นลูกครึ่งมาตั้งแต่แรก วันนี้ up ไปสองสามตัว

– gedit
– gnome-applets
– gnome-games
– intltool
– libbonoboui

และได้แก้ไขเรื่อง apt-get ที่ค่อยข้างยุ่งยากอยู่ซึ่งต้องทำหลายขั้นตอนมาก คืนนี้จะเก็บให้ได้มากที่สุดครับ