แลท่า..

by MrChoke

คำที่หกในเพลง “โจใจ” คือคำว่า “แลท่า”
คำว่า “แลท่า” แปลยากเหมือนกันความรู้สึกลึกๆ มันเข้าใจแต่พอให้ความหมายเป็นภาษากลางนี่ในก็ยากอยู่เหมือนกัน สรุปได้ว่าคำคำนี้หมายความว่า “ท่าทาง,ส่อเค้า และ สงสัย (อาจมีอีก)”

ตัวอย่าง:
แลท่าบาวนั้นจะเล่นยา : ท่าทางหนุ่มคนนั้นจะติดยา
แลท่าฝนจะตกหนัก : สงสัยฝนจะตกหนัก
แลท่าการเลือกตั้งจะโมฆะ : ส่อเค้าว่าการเลือกตั้งจะโมฆะ