ดายของ

by MrChoke

คำที่สี่ ในเพลง “โจใจ” คือคำว่า “ดายของ”
คำว่าดายของแปลตรงก็คือเสียดายนั้นเอง

ตัวอย่าง
ฮาย…แลกวาไปเห็นสาวคนนั้นสวยได้แรงแต่ดายของมีผัวเสียแล้ว!!

แปล
เฮ้อ…เมื่อวานไปเจอสาวคนหนึ่งสวยมากแต่เสียดายมีสามีเสียแล้ว!!