หา…

by MrChoke

คำที่สามในเพลง “โจใจ” คือคำที่นำหน้าด้วยคำว่า หา…
คำว่า หา.. นำหน้าคำไหนคำนั้นจะเป็นการปฏิเสธ พูดง่ายๆ ก็จะกลายเป็น ไม่…นั้นเอง

ตัวอย่าง
หายอม : ไม่ยอม
หาใช่ : ไม่ใช่
หานอน : ไม่นอน

บางถิ่นจะใช้คำว่า หมา หรือ ไหม้
เช่น
หายอม : หมายอม , ไหม้ยอม
หาใช่ : หมาใช่, ไหม้ยอม
หานอน : หมานอน, ไหม้นอน