หมึงสา

by MrChoke

อีกคำหนึ่งในเพลง “โจใจ” คือคำว่า “หมึงสา
หมึงสา เป็นคำลงท้ายประโยคความหมายประมาณว่า สงสัยจะ …. มั้ง (แปลยากอีกแล้ว) มั้งมีก็ได้ไม่มีก็ได้
ตัวอย่าง
พ่อ: แม่ลูกไขไปไหนอะไม่เห็นตั้งแต่หัวหวางแล้ว
แม่: ไปบ้านดอนกับเพื่อนหมึงสา

แปล
พ่อ: แม่ลูกหายไปไหนเหรอไม่เห็นตั้งแต่เช้ามืดแล้ว
แม่: สงสัยจะไปบ้านดอนกับเพื่อนมั้ง

หมายเหตุ: หัวหวาง (หัวหว่าง) หัวรุ่ง ไก่ขัน อาจจะพูดต่างกันบ้างในบางถื่นแต่ความหมายเหมือนกัน คือ เช้ามืด