ภาษาใต้: เเหย๊ะ

by MrChoke

ภาษาใต้วันนี้ขอเสนอคำว่า “แหย๊ะ” โดยความหมายแล้วจะหมายถึงการที่เรารับประทานอาหารหรือดื่มเครื่องดื่มไม่หมด เช่น “ไอ้บาวกินข้าวแหย๊ะประจำเลยนิ๊” หมายความว่า “ไอ้หนุ่มทานข้าวเหลือเป็นประจำเลยนะ” อาจจะใช้กับนักการเมืองโกงกินบ้านเมืองก็ได้นะผมว่า กินกันจนแหย๊ะ ประมาณว่ากินกันจนไม่หวาดไม่ไหว :-)