ภาษาใต้: ขี้คร้าน

by MrChoke

เหมาะกับ Blog master ภาษาใต้จริงๆ ครับคำนี้ คำว่า “ขี้คร้าน” แปลตรงๆ ก็คือ “ขี้เกียจ” นั้นเอง คำนี้ผมเองก็ได้ยินคนภาคอื่นพูดบ้างเหมือนกัน ที่ได้ยินบ่อยๆ ก็ “คอยดูเถอะขี้คร้านจะมาคุกเข่าอ้อนวอน” ส่วนในภาษาใต้จะมีเพลงกล่อมเด็ก จำได้ลางว่า “ลูกสาวขี้คร้าน นอนให้แม่ปลุก ฉวยได้ด้ามขวาน แยงวานดังพลุก นอนให้แม่ปลุก ลูกสาวขี้คร้าน….”
วาน หมายถึง ก้นครับ