ภาษาใต้ : คำสรรพนามที่รู้จัก..

by MrChoke

วันนี้ลองรวบรวมคำสรรพนามที่ผมจำได้และรู้จักมาเขียน (ท้องถิ่นสุราษฏร์ธานี)

คำกลาง คำใต้ หมายเหตุ
ฉัน ฉาน เพื่อนๆ หรือ สูงวัยกว่าก็ได้
. นุ้ย เด็กๆ แทนตัวฟังแล้วน่ารัก
. บ่าว เด็กชายจะใช้แทนตัว น่ารักอีกเช่นกัน
. เรา เพื่อนๆ ถ้าไม่สุภาพนักพูดกับคนสูงวัยกว่าก็ได้
คุณ เติน มักเรียกคนสูงวัยกว่า
. หมัน,เขา เรียกเพื่อนๆ
. สู ทั่วๆ ไป