สายน้ำ

by MrChoke

สายน้ำ
ศิลปิน มาลีฮวนน่า
อัลบัม ลมใต้ปีก

ครั้งข้ายังหนุ่มลุ่มน้ำสายนี้
สองฝั่งนที หว่านไถ่ปักดำทำนา
พืชธัญญาหาร หล่อเลี้ยงลูกหลานนานมา
อารยะสองฝั่งงามตา โรงสีวัดวาไร่นาสีทอง
คิดถึงความหลังเมื่อครั้งเก่าก่อน
คืออุธาหรณ์สอนคนรุ่นหลังดังมา
ไม่มีอีกแล้ว เรือแร้วเรือเซียดเรือปลา
น้ำพึงจากจากลาสิ้นเสียงนกกาไร่นาล่มจม

* ปากพนังสายน้ำดังเป็นสายเลือด
บัดนี้แห้งเหือดสายเลือดไม่เหลือสัมพันธ์
ผู้คนเงียบเหงา ความเศร้าเข้าครองดินแดน
ไร้สิ่งที่เคยหวงแหนนากุ้งทดแทนแผ่นพื้นดินเค็ม

สายน้ำสายนี้หรือคนเขาชัง
หลุ่มน้ำปากนังแหล่งรวมอารายะธรรม
ปู่ย่าตายายสอนไว้เจ้าไม่เคยจำ
สายน้ำสายเลือดซอกซ้ำลูกหลายกระทำเหมือนเนรคุณ

(*)