ภาษาใต้: เติน …

by MrChoke

วันขอเสนอคำว่า “เติน” บางที่จะออกเสียง “ตึน” คำนี้หมายถึงคำเรียกคนที่เราคุยด้วย มักจะใช้กับคนที่เราคุยด้วยที่เป็นผู้ใหญ่กว่า เช่น “เตินชื่อไหรอะ?” ออกเสียงว่า “เตินฉือไร่อะ?” แปลว่า “พี่/คุณชื่ออะไรครับ?” อีกตัวอย่าง “พี่หลวงเตินติ๊ไปไหนนั้น ?” ออกเสียงว่า “ผีล่วงเตินติ๊ไปไน้น้าน ?” แปลว่า “พี่ทิดพี่จะไปที่ไหนครับ ?”

เติน : คุณ พี่ , You