ภาษาใต้: ฉาน …

by MrChoke

มีพี่ๆ แนะนำมาว่าน่าจะเอาคำใกล้ๆ ตัวมานำเสนอก่อน อืมม… ผมก็เห็นดีด้วย วันนี้เลยนำเสนอคำว่า “ฉาน” อ่านออกเสียงว่า “ช้าน” มาจากคำว่า “ฉัน” เป็นคำแทนตัวผู้พูดเองนะครับ ใช้ทั้งหญิงทั้งชาย ส่วนใหญ่แล้วแทนตัวผู้พูดที่เป็นผู้ใหญ่ พูดกับผู้ใหญ่ด้วยกัน ถ้าเด็กๆ นิยมแทนตัวเองว่า “นุ้ย” ออกเสียงว่า “หนุ่ย” ตัวอย่างเช่น “วันนี้ฉานไม่ค่อยบาย” ออกเสียง “วันหนี่ช้านหม้ายขอยบาย” แปลว่า “วันนี้ผมไม่ค่อยสบาย” อีกตัวอย่าง “ฉานชื่อโชค” ออกเสียง “ช้านฉือโฉก” แปลว่า “ผมชื่อโชค”

ฉาน : ฉัน ผม ดิฉัน , I