ภาษาใต้: ต้นโน๊ด …

by MrChoke

เปิดโรงด้วยคำว่า “ต้นโน๊ด” หมายถึง “ต้นตาล” ครับ แถวบ้านผมจะมีหมู่บ้านชื่อว่า “ดอนโน๊ด” แถวนั้นจะมีต้นตาลขึ้นเยอะเป็นดงเลยครับ คนแถวนั้นมีอาชีพขึ้นต้นตาลทำน้ำตาลขาย เวลาออกเสียงคำหน้าต่ำๆ คำหลังสูงๆ นะครับ