เปิดตัว….

by MrChoke

จริงๆ แล้วจะเปิดภาษาใต้วันละคำ แต่มองดูรอบตัวแล้วมีครบสี่ภาคเลยเตรียมการไว้ล่วงหน้า ตั้งชื่อเป็น Lang4Fun ….

จะรอดไหม้นิ?