กรรณิการ์

by MrChoke

กรรณิการ์
คำร้อง ยงยุทธ ด้ามขวาน
ศิลปิน มาลีฮวนน่า,ด้ามขวาน


เธอคือความหวังของพ่อแม่
กรรณิการ์นี้แปลดอกไม้ขาว
สาวบริษสุทธิ์ยังผุดผ่อง
สี่คนพี่น้องซนกว่าใครใคร
เธอคือความหมายของชายในฝัน
เธอคือน้องฉันที่ห่วงหนักหนา
ใช่ภาพมายาที่บังหน้าหลอนหลอก
ไปเรียนบางกอกแล้วต้องกลับมา
กรรณิการ์ โอ้กรรณิการ์
กรรณิการ์ โอ้กรรณิการ์

ลาทุกทุกคนไปเรียนต่อ
บอกคุณแม่พ่อว่าจะกลับมา
ใช้ทุนรัฐบาลไปศึกษา
สองปีกลับมารับหน้าที่ครู

* เด็กน้อบคอยครูกรรณิการ์กลับ
ปูชณีไปลับไปไม่กลับมา
นี่คือผลพวงของการศึกษา
ครูไม่กลับมารับหน้าที่ครู
กรรณิการ์ โอ้ครูกรรณิการ์
กรรณิการ์ โอ้ครูกรรณิการ์

เด็กน้อยถามครูหายไปไหน
ครูใหญ่บอกโอนไปเป็นอาจารย์
เพื่อความก้าวหน้าทางวิชาการ
มัธยมประชาบาลไม่มีตำแหน่ง
(*)