อิไซกูนิ

by MrChoke

ศิลปิน ด้ามขวาน


จบละปริญญาโท โอ้โฮ.. ยังไม่มีสามี
จบละปริญญาตรี มีลูกสามสี่คน

มันเกี่ยวอะไหรละไอ้พวกจากัวมีผัวหม้ายผัว เรื่องส่วนตัวกู
จบตรีจบโท ก็มีความรู้ใช่หนักหัวสูไอ้พวกเสือกเมือง

จบปริญญาโทร โอ้โฮ.. ได้ทำงานดีๆ
จบปริญญาตรีไม่เป็นกะหรี่แน่นอน

มันเกี่ยวอะไหรละไอ้พวกหัวอี กระหรี่หม้ายหรี่ศักดิ์ศรีของกู
จบตรีจบโทก็มีความรู้ ใช่หนักหัวสูไอ้พวกเสือกเมือง

เอาได้เรียนเป็นหลัก ไอ้หย๊ะ… เรื่องรักไม่เคยรู้สึก
อ่านๆ เขียนๆ ดึกๆ อะดึก อึดื่น คนไม่กล้าทัก…

มันเกี่ยวอะไรอ๊ะไอ้ะพวกจันทร์หวัน วันแต่ละวันมันไม่ทำไหร
เรื่องของชาวบ้านมาจุ้นจ้านทำใม เรื่องของหัวใจ อิไซกูนิ

จบละปริญญาโท โอ้โฮ.. ยังไม่มีสามี
จบละปริญญาตรี มีลูกสามสี่คน

เอาได้เรียนเป็นหลัก ไอ้หย๊ะ… เรื่องรักไม่เคยรู้สึก
อ่านๆ เขียนๆ ดึกๆ อะดึก อึดื่น คนไม่กล้าทัก…

มันเกี่ยวอะไรอีะไอ้ะพวกจันทร์หวัน วันแต่ละวันมันไม่ทำไหร
เรื่องของชาวบ้านมาจุ้นจ้านทำใม เรื่องของหัวใจ หมึงอิไซกูนิ

จบละปริญญาโท โอ้โฮ.. ยังไม่มีสามี
จบละปริญญาตรี มีลูกสามสี่คน
จบละปริญญาโท โอ้โฮ.. ยังไม่มีสามี
จบชั้นประถมสี่มีลูกเป็นขบวน