โชคดี

by MrChoke

โชคดีที่มีผัว
ศิลปิน ไม่ทราบ


* โชคดีที่มีผัวได้เป็นตัวเป็นตนสักที
สำราญเบิกบานเปรมปรีดิ์ อาละว้า สำราญเบิกบานเปรมปรีดิ์
สนุกสุขขีแสนดีใจจัง
โชคดีที่มีผัวถึงเสียตัวมาแล้วหลายครั้ง
ดีใจเอ๋ยดีใจจัง อาละว้า ดีใจเอ๋ยดีใจจังอยากร้องดังดัง ไชโย ไชโย
(* 3)