ที่คุ้นเคย

by MrChoke

25550419-233740.jpg

25550419-233740.jpg

สถานที่หลากหลายที่เคยเดินทางไปเยือน บ่อยบ้างน้อยบ้าง บางที่มันมีอะไรบางอย่างที่ สร้างความคุ้นเคยเหมือนเคยอยู่เคยสัมผัส …