สองหมื่นวัน

by MrChoke

หลังจากฟังเพลง 20000 วันของ แสตมป์เลยมานั่งคำนวณเวลาที่เหลือของตัวเองดู ถ้าตั้งเป้าไว้ว่าชีวิตอยู่สัก 60 ปี นั้นคือ

16 สิงหาคม 2037

  • 1,893,456,000 วินาที
  • 31,557,600 นาที
  • 525,960 ชั่วโมง
  • 3,130 สัปดาห์
  • 21,915 วัน
  • 60 ปี

 

ถ้านับถอยหลังผมยังเหลือเวลาอีก