สิ่งที่มักเข้าใจผิดเกี่ยวกับภาคใต้

by MrChoke

 1. ส่วนใหญ่เป็นมุสลิม
 2. ทุกคนออกเสียง ง.งู เป็น ฮ.ฮู
 3. ชอบกินเผ็ดกันทุกคน
 4. ชอบกินสะตอ หน่อเหรียง ลูกเนียง ทุกคน
 5. ต้องรู้จักและเคยกินบูดู
 6. ต้องตัวดำ
 7. ส่วนใหญ่ทำสวนยาง
 8. รถไฟเข้าถึงทุกจังหวัด
 9. ฟังและพูดยาวีได้
 10. มีมหาวิทยาลัยเดียวคือ ม.อ.
 11. คนใต้นิสัยดุดัน
 12. คนใต้ต้องเสียงดัง พูดหยาบ พูดเร็ว
 13. ทุกจังหวัดติดทะเล
 14. กินปลาร้าไม่เป็น
 15. หาดใหญ่เป็นจังหวัด
 16. ประจวบฯ อยู่ภาคใต้
 17. ว่ายน้ำเป็น
 18. เป็นชาวประมง
 19. ทุกคนเคยไปเที่ยวเกาะสมุย
 20. เข้าใจศัพท์ใต้ทุกคำ
 21. มี ส.ส. เป็น ปชป. ทั้งหมด
 22. เป็นเสื้อเหลือง
 23. พูดทองแดง