ภาษาจีน (中文) บนทะเลเจ็ด

จริงๆ แล้วผมเขียนอ่านจีนไม่เป็นหรอกครับ แต่ก็สนใจที่จะเรียนเหมือนกันช่วงหลังๆ มานี้ก็ได้คุยกับเพื่อน และ น้องที่อ่านเขียนจีนได้เลยถามๆ และศึกษาเอาทาง Internet จำได้สองสามตัวแล้วครับแฮะๆ ตาลายไปหมดมันเหมือนๆ กัน สองวันที่แล้วก็เลยมาลองติดตั้งระบบป้อนภาษาจีน (Chinese simplified) ตอนนี้ก็ input แบบ Pinyin (拼音) ได้ละผมจะใช้ iiimf สำหรับการป้อนภาษาจีนนะครับและให้สามารถพิมพ์ได้บน applications ของ Gnome เท่านั้นนะครับมาดูกันว่าเราจำเป็นต้องติดตั้งอะไรเพิ่มกันบ้าง
1. IIIMF (Internet/Intranet Input Method Framework)
– iiimf-libs เป็น library ของ iiimf
– iiimf-server เป็น server สำหรับ iiimf ครับ
– iiimf-le-chinput เป็น plugin สำหรับการป้อนแบบ Simplified Chinese Pinyin
– iiimf-csconv เป็น modules สำหรับการแปลง codeset ต่าง
– iiimf-gtk เป็น iiimf module สำหรับ gtk
– iiimf-gnome-im-switcher เป็น applet สำหรับการสลับระบบป้อนข้อมูล
สามารถติดตั้งโดยใช้ apt-get หรือ synaptic ก็ได้ครับ

2.การใช้งาน
การใช้งานจะใช้ได้บน applications ของ Gnome เท่านั้น (สำหรับการติดตั้งแค่นี้นะครับ) เมื่อติดตั้งสิ่งที่ต้องการเรียบร้อยแล้วให้ท่าน restart เครื่องเพื่อการทำงานของ iiimf server จริงๆ แล้วไม่ต้อง restart เครื่องก็ได้แต่ให้ start service iiimf แล้วใช้งาน สำหรับทางฝั่ง Gnome ให้ทำการเพิ่ม applet InputMethod Switcher ลงบน panel ดังรูปที่1

รูปที่ 1 เพิ่ม applet ลงบน panel

รูปที่2 applet ของ iiimf
เมื่อลาก applet มาวางครั้งแรกตรง panel จะมี applet สี่เหลี่ยมสีขาวเหมือนกับไม่ active นะครับมันจะ active ก็ต่อเมื่อมี application เปิดการใช้งาน iiimf ครับ ตัวอย่างผมจะใช้ Gaim ในการสาธิต การเปิดใช้งานก็ง่ายๆ ครับให้เปิดหน้าต่างที่สามารถป้อนข้อมูลลงไปได้ แล้วทำการ click ขวา แล้วก็เลือก
Input Methods –> Internet/Intranet Input Method (ดูรูปที่3)

รูปที่3 การเปิดใช้ IIIMF ใน Gnome application
มาถึงตอนนี้ก็จะเริ่มเห็นว่า applet บน panel เริ่มเปลี่ยนไปก็ให้ทำการเพิ่มการป้อนแบบ pinyin ลงไปโดยการ Click บน applet ค้างไว้แล้วก็เลือก Add or Remove… ตามรูปที่ 4

รูปที่4 เมนูของ iiimf applet

รูปที่5 เลือกการป้อนแบบ S-Chinese แล้ว Click ปุ่ม เพิ่ม ลงไป

รูปที่6 เสร็จแล้ว Click ปิด
เมื่อทำการเพิ่มการป้อนแบบ pinyin เรียบร้อยก่อนจะพิมพ์ลงไปก็ให้ทำการเลือกการป้อนค่าก่อนโดยการ Click บน applet ค้างแล้วเลือกเมนู 中文 (ภาษาจีน) แค่นี้ท่านก็สามารถพิมพ์ภาษาจีน แบบ pinyin ได้แล้วครับ

รูปที่7 เลือกการป้อนค่าเป็นภาษาจีน

รูปที่8 applet แสดงสถานะการป้อนแบบ pinyin
สำหรับการสลับไปมาระหว่างการป้อนแบบ pinyin กับภาษาอังกฤษให้ใช้ Ctrl + Spacebar และการพิมพ์ภาษาจีนแบบ pinyin คือการพิมพ์ตามเสียงในภาษาอังกฤษนั้นเองดูตัวอย่าง

รูปที่9 การป้อนแบบ Pinyin
จากรูปที่9 จะมีแถบแสดงตัวอักษรจีนให้เลือกตามเสียงที่เราพิมพ์เข้าไปให้เลือกให้ตรงกับความหมายที่ต้องการนะครับ

Links น่าสนใจสำหรับภาษาจีน

* Pinyin
* Chinese English dictionary
* Online Chinese tools
* Altavista (เว็บแปลภาษา)
* Unicode Chart

ขอขอบคุณสาวน้อยเล่าซือจิว (老师卓) และ โคนัน สำหรับคำแนะนำเรื่องภาษาจีนครับ