สถิติน้ำหนักในรอบสัปดาห์

ลองทำบันทึกน้ำหนักแต่ละวันไว้ ด้านล่างเป็นรายงาน 7 วันย้อนหลัง

[weightresult week=1]