People

ความฝันอยากหนึ่งของผมตั้งแต่แรกเข้ามาทำงานที่นี้คือ อยากเห็นการร่วมกันพัฒนาของคนไทย แม้จะเป็นจุดเล็กๆ ต่อไปเมื่อกล้าแกร่งเราก็จะมีบทบาทบนสังคมโลกได้

หยุดก่อนท่านผู้กล้าทั้งหลาย ใช่เราจะรวมตัวกันแค่นี้ จุดมุ่งหมายคือเวทีโลก นั้นคือขอให้เวที OpenTLE.Org เป็นเวทีประลองเพื่อลับฝีมือของท่านทั้งหลายให้แข็งแกร่ง ซึ่งผลที่ได้ก็จะส่งไปยังต้นน้ำต่างๆ ไม่ช้าก็เร็ว แต่ผลเบื้องต้นที่ได้จะตกแก่พี่น้องคนไทยทุกคน…

หลังจากที่คุยกันมานานภายในทีมว่าเราจะผลักดันให้เกิดการพัฒนาร่วมกันมากขึ้น โดยจะจัดตั้งแหล่งที่เก็บให้กับ Contributors ที่สนใจในการพัฒนา หรือ จัดทำ Packages (หวังว่าจะมี Patch มาด้วย) มาวันนี้พี่กำธรซึ่งเป็นหัวหน้าอันดับใกล้ที่สุดได้ให้ไฟเขียว (เหลืองหรือเปล่าอะ ? แต่ถือว่าเขียวนะ) มาวันนี้เลยจัดตั้ง people ซะเลยช้าไปจะไม่ได้การ การร่วมกันพัฒนาในครั้งนี้จะมีสองส่วนคือ

1. http://blog.opentle.org เป็นที่รวมเสียงแห่งการพัฒนา เสียงบ่น และ ข่าวคราวการพัฒนาแบบ Real Time ลบคำที่ว่า “มักทำการหมกเม็ด” ให้สิ้น

2. ftp://ftp.opentle.org/people เป็นที่เก็บรวบรวม packages ที่ Contributors จัดทำขึ้น โดยจะแยกออกจาก ที่เก็บหลักดังที่เคยทำมาแต่เดิม ซึ่งเปิดโอกาสให้มีการทดสอบได้อย่างกวางขวางมากขึ้น เมื่อ packages นั้นๆ เชื่อถือได้แล้วก็จะเอาไปยังที่เก็บหลักตามความเหมาะสม

คร่าวๆ แบบนี้ก่อน วันนี้รวมขุนพลทั้งเก่าทั้งใหม่ได้กว่า 8 คน ซึ้งจริงๆ
ตอนนี้ก็อยากได้ยินเสียงจากท่านทั้งหลายที่หลวมตัวมาอ่านบ้างละครับ ยินดีรับฟังและปฏิบัติตามด้วยความเคารพ