โรงเรียนถูกเผา

บทเพลง โรงเรียนถูกเผา
โดย วงราษฏร

*(สร้อย)
ครูครับโรงเรียนถูกเผา พวกเขามาเผาทำพรือ
คนเขาพากันเล่าลือ ว่าใครคือคนเผาโรงเรียน ว่าใครคือคนเผาโรงเรียน
ใครเป็นคนเผาเป็นคนเผาโรงเรียน เขาใช้เป็นที่อ่านเขียนให้เด็กได้เรียนพากเพียรวิชา
ให้เด็กได้เรียนพากเพียรวิชา
*(สร้อย)
นรา ยะลา ปัตตานี ถูกอัคคีเพื่อนบ้านที่โก-ลก ทั้ง 36 น้ำตาตกหัวอกผวา โอ้นักเรียนจ๋า ร้องหาที่เรียน
โอ้นักเรียนจ๋าร้องหาที่เรียน
บันทึกเป็นเหตุการณ์ประวัติศ่าสตร์ จากเด็กสุราษฏร์ ถึงเจาะไอร้องสุไหงปาดี
ถูกมีคนเผา คนเขาคอยแย่งชิง คนเขาคอยแย่งชิง
*(สร้อย)
เก้าอี้เด็กโดนเผา ใครเผาเก้าอี้นี้หนา ท่านรมต. ศึกษา
จงค้นหาว่าใครเผาโรงเรียน จงค้นหาว่าใครเผาโรงเรียน
*(สร้อย)*(สร้อย)*(สร้อย)….
…จบ…
burning_school.mp3

บทเพลงเพื่อชีวิตที่สะท้อนปัญหาเรื่องราวของชายแดนภาคใต้บนเพลงหนึ่งจากวงรา ษฏร เพลงนี้เขียนตอนที่โรงเรียนโดนเผา 36 โรงพร้อมๆ กัน จริงๆ แล้วเหตุการณ์เหล่านี้ไม่ได้ไกลตัวเราเลย เรื่องของความคิดที่แปลกแยก ความคิดที่มีอยู่โดยทั่วไปในสังคมมนุษย์ แต่ถ้าเป็นความเป็นที่เป็นกลุ่มก้อน เป็นลัทธิที่คนกลุ่มอื่นไม่ยอมรับย่อมมีผลกระทบต่อการอยู่ด้วยกัน ความขัดแย้งเป็นเรื่องธรรมชาติ แต่ความขัดแย้งอันเนื่องมาจากผลประโยชน์แอบแฝงเป็นเรื่องน่ากลัว หวังใช้ผู้บริสุทธิ์เป็นเครื่องมือ … จงรักคนรอบข้างอย่าให้เขาหรือเราเป็นสิ่งแปลกปลอมในสังคม….