MrChoke.Org

บันทึกสีดำ

Month: January, 2006

OpenOffice.org 2.0.1

หลังจาก Openoffice.org 2 ได้ออกมาแล้วมีผู้ใช้หลายคนต้องการใช้งานบน ลินุกซ์ทะเล ตอนนี้ท่านสามารถทำการ apt-get ได้แล้วครับโดยใช้คำสั่งดังนี้

# apt-get update

# apt-get install openoffice.org -o RPM::Install-Options::=–nomd5

เนื่องจากมีปัญหาเรื่อง package เล็กน้อยจำเป็นต้องสั่งยาวหน่อยนะครับโดยการ skip การตรวจสอบ mp5 ของ file

ฝากฝันไว้กับกิ่งดาว…

ดาวเจ้าอยู่สูงไกลโผ้น…
ยามฉันคิดถึงก็ได้แต่แหงนหน้ามอง
และก็บ่นรำพันตามประสา
ดาวเจ้าจะได้ยินไหมหนอ
ถ้อยคำอันแผ่วเบานั้น
ฉันฝันปราถนา ถึงใครกัน?
 
ก็ความจริง ดาวเจ้าอยู่ไกลทั้งกายและใจ
ลอยไปไม่หวนกลับ
งั้นฉันขอฝากฝันไปเกาะเกี่ยวกับกิ่งดาว
ให้ล่องลอยไป ไม่หวนกลับจะได้ไหม………