ฝากฝันไว้กับกิ่งดาว…

ดาวเจ้าอยู่สูงไกลโผ้น…
ยามฉันคิดถึงก็ได้แต่แหงนหน้ามอง
และก็บ่นรำพันตามประสา
ดาวเจ้าจะได้ยินไหมหนอ
ถ้อยคำอันแผ่วเบานั้น
ฉันฝันปราถนา ถึงใครกัน?
 
ก็ความจริง ดาวเจ้าอยู่ไกลทั้งกายและใจ
ลอยไปไม่หวนกลับ
งั้นฉันขอฝากฝันไปเกาะเกี่ยวกับกิ่งดาว
ให้ล่องลอยไป ไม่หวนกลับจะได้ไหม………