ทุนนิยม

ช่วงนี้การเมืองมาแรงทำให้ทุกหัวระแหงตึงเครียด บ้างก็แตกคอกันเพราะเชียร์คนละฝั่ง ดูแล้วอื่นใจเสียจริงๆ ลูกผู้ชายอย่างทักษิณ เป็นถึงผู้นำของประเทศ แต่หาไม่ซึ่งความน่านับถือ ทำไมผมถึงรู้อย่างนั้น ก็เพราะผู้นำนั้นต้องยอมนึกถึงผลกระทบส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตนเป็นหลัก แต่ที่ผ่านมาทั้งลิ้วล้อ คนรอบข้างหรือแม้แต่ตัวทักษิณเอง ออกมาสาดโคลนใส่ฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยกับตนอย่างเผ็ดร้อนบ้างครั้งดูเหมือนไม่ใช่ลูกผู้ชายเอาเสียเลย …

ทุนนิยม  เงินเป็นตัวจักรสำคัญในการขับเคลื่อนกิจกรรมต่างๆ ในสังคมทำให้สิ่งดีงามหลายๆ อย่างหายไปในบ้านเมืองนี้ พ่อ แม่ พี่ น้องในครอบครัวขาดความเกื้อกูลกันทำอะไรต้องมีการแลกเปลี่ยนด้วยเงินตรา ดูแล้วน่าอดสู คนจำต้องดิ้นรนทำทุกอย่างเพื่อให้ได้มาซึ่งเงิน เงินมากย่อมมีคนรู้จักมาก มันไม่เหมาะสมกับสังคมบ้านเราเลย ทักษิณสอนให้เราๆ ท่านๆ เชื่อมั่นในอำนาจเงิน ผมมองว่าอย่างนั้นนะ จริงอยู่การรวยจนเป็นเรื่องส่วนตัว มันก็ถูก แต่ อย่าลืมว่าท่านกำลังมีบทบาทอะไรอยู่ การทำตัวเหมือนศรีธนนชัยเป็นสิ่งที่น่ารังเกียจยิ่งนัก ท่านเก่ง ท่านฉลาด แต่ดูแล้วขาดซึ่งน้ำใจ และ คุณธรรม คนเราก็มองกันหลายมุมแล้วแต่ใครจะเห็นด้านไหน คนเป็นนายก ย่อมปฏิบัติงานตามหน้าที่ และ ตามที่ตนต้องการเช่นกัน หลายอย่างก็ได้ผล และหลายอย่างก็ไม่ได้ผล แต่สิ่งที่เรารับรู้อย่างปฏิเสธ ไม่ได้คือความอยากจน ความไม่เท่าเทียมกันของคนในสังคม จนก็ยิ่งจน รวยก็ยิ่งรวย มันถือเป็นความล้มเลวของการปกครองอย่างสิ้นเชิง ตัวเลขทุกตัวได้รับการปรับแต่งให้ดูดีเสมอเมื่อมีการแถลงข่าว ไม่รู้ว่าเพราะลิ้วล้อต้องการให้ดูดี หรือ นายกต้องการอย่างนั้นจริงๆ ก็น่าคิด.. ดังนั้นในสังคมบ้านเราสิ่งที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วนคือการสร้างจิตสำนึกการรักชาติ ความภาคภูมิใจในความเป็นชาติ การที่จะไม่มีแผ่นดินให้เดินอย่างภาคภูมิใจ ก่อนที่ทุกอย่างจะเป็นของต่างชาติ หรือกลุ่มนายทุนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง เราต้องมาสามัคคีกัร่วมกันแก้ปัญหา อย่ายึดมั่นถือมั่นในความคิดของตน เพราะมันไม่ได้ช่วยให้บ้านเมืองดีขึ้นเลย….